โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง แห่งเดียวในจันทบุรี (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง แห่งเดียวในจันทบุรี (BGL)

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง (BGL)

โปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

โปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา (BGL)

โปรโมชันจากห้องปฏิบัติการอัญมณี คณะอัญมณี มหาวิทยาลัยบูรพา(BGL)

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ บริการ รับ – ส่ง ตัวอย่างทางไปรษณีย์ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
10 กรกฎาคม 2562 ข่าวประกาศ

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

แฟนเพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
5 กรกฎาคม 2562 ข่าวประกาศ

แฟนเพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

แนะนำ แฟนเพจ ห้องสมุด มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.รชนิมุข รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย
19 มีนาคม 2562 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดีแก่ ผศ. ดร.รชนิมุข รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

ขอแสดงความยินดีคแก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชนิมุข รับตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิจัย

SMART GEMS
15 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

SMART GEMS

อัตลักษณ์นิสิตคณะอัญมณี

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล
1 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ปฏิทินกิจกรรม คณะเทคโนโลยีทางทะเล

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์
1 กุมภาพันธ์ 2562 ข่าวประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

ปฏิทินกิจกรรม คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

หน้า 1 จาก 2