โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565
10 มีนาคม 2566 ประกาศ

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

กำหนดการลงทะเบียน ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค
20 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดขยายเวลาให้บริการช่วงก่อนสอบและช่วงสอบปลายภาค

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ
8 กุมภาพันธ์ 2566 ประกาศ

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการ

ห้องสมุดรับบริการตรวจการคัดลอกผลงานทางวิชาการในรูปแบบของสิ่งพิมพ์ออนไลน์

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา
5 ตุลาคม 2563 ประกาศ

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา

B-U-R-A-P-H-A “ค่านิยม” ของมหาวิทยาลัยบูรพา

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี
10 มิถุนายน 2563 ประกาศ

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วข.จันทบุรี

แผนป้องกันและจัดการอัคคีภัย มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี ปี ๒๕๖๒-๒๕๖๖

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
26 ธันวาคม 2561 ประกาศ

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

ปฏิทินกิจกรรม มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี

หน้า 1 จาก 1