โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุมิตร คุณเจตน์

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.ยศพล ผลาผล

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา
21 เมษายน 2563 ข่าวประกาศ

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา

ขอแสดงความยินดี กับ ผศ.ดร.สุคนทิพย์ เถาว์โมลา

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา
27 มีนาคม 2563 ข่าวประกาศ

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา

แบบสำรวจที่พักและสุขภาพของนิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 ประจำวันที่ 27 มีนาคม - 2 เมษายน 2563 | Student status survey during the COVID-19 “Stay-at-Home Period” on 27 March - 2 April 2020

แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี
7 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวประกาศ

แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี

แผนการอพยพประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยสึนามิ จังหวัดจันทบุรี พ.ศ. 2563

การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)
6 กุมภาพันธ์ 2563 ข่าวประกาศ

การเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov)

แนวปฏิบัติในการเฝ้าระวังการระบาดของไวรัสโคโรน่า coronavirus (2019-nCov) ฉบับที่ ๒

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง แห่งเดียวในจันทบุรี (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง แห่งเดียวในจันทบุรี (BGL)

แนะนำเครื่องมือมือวิเคราะห์ขั้นสูง (BGL)

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)
12 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

รับเขียนแบบและปริ้นชิ้นงานแว็กซ์ 3 มิติ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

แนะนำบริการใหม่ ใบรับรองอย่างย่อ ชนิด 3 พับ (BGL)

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)
8 พฤศจิกายน 2562 ข่าวประกาศ

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

อัตราค่าบริการห้องปฏิบัติการอัญมณี ปี 2563 (BGL)

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
10 กรกฎาคม 2562 ข่าวประกาศ

ความรู้เกี่ยวกับพรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐

หน้า 1 จาก 2