โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565
2 สิงหาคม 2565 ข่าวประกาศ

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

สถิติการให้บริการ งานห้องสมุด กองบริหารวิทยาเขตจันทบุรี มหาวิทยาลัยบูรพา ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2565

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564
1 สิงหาคม 2565 ข่าวประกาศ

การขอรับเงินคืนค่าประกันของเสียหาย ภาคฤดูร้อน 2564

การขอรับเงินคืนค่าบริการหอพัก (ค่าประกันของเสียหาย) ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลรางวัล  WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!
29 กรกฎาคม 2565 ข่าวประกาศ

ประกาศผลรางวัล WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!

ประกาศผลรางวัล WHO WILL BE THE BEST READER OF THE MONTH!

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ
30 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตรตามสิทธิ์ข้าราชการ หรือสวัสดิการ

ระเบียบเบิกค่าเล่าเรียนบุตร

ห้องสมุดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่1/2565
27 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

ห้องสมุดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ ภาคเรียนที่1/2565

ห้องสมุดมหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี เปิดให้บริการ ภาคเรียนที่1/2565 เต็มรูปแบบ!! ตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (21.06.65)
14 มิถุนายน 2565 ข่าวประกาศ

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (21.06.65)

ตารางสอนประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการลงทะเบียนเรียน (แก้ไข 21 มิ.ย.65)

กยศ.รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ๑'๖๕ (ฉบับที่ ๑)
27 พฤษภาคม 2565 ข่าวประกาศ

กยศ.รายใหม่ และรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ๑'๖๕ (ฉบับที่ ๑)

กำหนดการขอกู้ยืมเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประเภทผู้กู้รายใหม่ และผู้กู้ยืมรายเก่าเปลี่ยนสถานศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ ๑)

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา
8 กรกฎาคม 2564 ข่าวประกาศ

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

ศิษย์เก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยบูรพา

หน้า 1 จาก 2