โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

มหาวิทยาลัยบูรพา คืนค่าเทอม 10% นิสิต 64 ที่ชำระเงินแล้ว
17 มิถุนายน 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยบูรพา คืนค่าเทอม 10% นิสิต 64 ที่ชำระเงินแล้ว

มหาวิทยาลัยบูรพา คืนค่าเทอม 10% สำหรับนิสิต 64 ที่ชำระเงินแล้ว

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1
6 พฤษภาคม 2564 รับเข้าศึกษาต่อ

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1

รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนหอพักมหาวิทยาลัย TCAS รอบที่ 1

หน้า 1 จาก 1