โทรศัพท์๐-๓๙๓๑-๐๐๐๐

อีเมล์arees@go.buu.ac.th

เลขที่ ๕๗ หมู่ ๑ ถนนชลประทาน ตำบลโขมง อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑
15 พฤศจิกายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

คณะเทคโนโลยีทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี จัดโครงการ ใช้ธรรมนำชีวิต ประจำปีการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑

ภาพกิจกรรมเดิม
30 ตุลาคม 2561 ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเดิม

ภาพกิจกรรมเดิม ก่อน 30 ธันวาคม 2561

ภาพกิจกรรมเดิม
1 ตุลาคม 2561 ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมเดิม

ภาพกิจกรรมเดิม

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)
30 กันยายน 2561 ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง (ก่อน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑)

ภาพกิจกรรมย้อนหลัง คณะเทคโนโลยีทางทะเล

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)
7 กันยายน 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยคุนหมิง (ISEP)

นิสิตสาขาพละศึกษา จากมหาวิทยาลัยคุณหมิง (Kunming) สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนฯ

บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ
15 มิถุนายน 2561 ภาพกิจกรรม

บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ

Dr. Shela Gorinstein บรรยายพิเศษ สารต้านอนุมูลอิสระในผลไม้เขตร้อน: งานวิจัยและประโยชน์ต่อสุขภาพ

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)
27 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2 (ISEP)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์เดินทางไปแลกเปลี่ยน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ครั้งที่ 2

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)
25 พฤษภาคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมในมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1 (ISEP)

นิสิตคณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ เดินทางไปแลกเปลี่ยนกับ มหาวิทยาลัยคุนหมิง

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)
20 มกราคม 2561 ภาพกิจกรรม

โครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒธรรมกับมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (ISEP)

คณะนิสิตจากมหาวิทยาลัยฉู่ฉง (Chuxiong Normal University)  สาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม

หน้า 5 จาก 5