วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่ายบุคลากร

 

นายวินัย ปุริเกษม

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน ๔๑๑๓

 
   
 

 

นายอภิสิทธิ์ โคตะนันท์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน ๔๑๑๑

 
   
 

 

นางสาวอารีย์ โคตะนันท์

ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์

เบอร์ภายใน ๔๑๑๒

 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓