วันเสาร์ ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562  

เมนูหลัก

  หน้าแรก

  เกี่ยวกับเรา

  บุคลากร

  ขอบข่ายงาน

  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ

  ดาวน์โหลดเอกสาร

  ขั้นตอนการให้บริการ

  ขั้นตอนการปฏิบัติงาน


รวมลิงค์

  บทความ

  งานปรับปรุงระบบเครือข่ายบทความ

 

เนรมิตเว็บเพจได้ง่าย ๆ ด้วย Google Page

การแก้ไข Windows7 Show Hidden files and folders ไม่ได้

เทคโนโลยี Wireless LAN

เครื่องมือตรวจสอบสถานการณ์ทำงานเครื่องแม่ข่าย สำหรับวิทยาเขตจันทบุรี

Cloud computing คืออะไร

QR Code

การทำให้ PHP เรียกใช้ Graphic Library ที่เรียกว่า GD ได้

ชื่อไวรัสบอกอะไรได้บ้าง

สายใยแก้วนำแสง


 

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุรี
๕๗ ม.๑ ต.โขมง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี ๒๒๑๗๐
โทร. ๐๓๙-๓๑๐๐๐๐ ต่อ ๔๑๑๑-๓